Ajankohtaiset tapahtumat

Ammattiopisto Spesian opiskelijat Lapissa Bovallius-säätiön tuella

Pieksämäen työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen (TELMA) opiskelijat saivat Bovallius-säätiön apurahalla upean mahdollisuuden toteuttaa kauan haaveillut ruskaopinnot Saariselällä.

Lue lisää Lapin reissusta

Vuoden 2022 apurahahaku on 23.9.–18.10.

 

S. ja A. Bovalliuksen säätiön sr tukee kuulovammaisia ja kommunikaatioesteisiä henkilöitä itsenäisinä ja yhdenvertaisina yhteiskunnan jäseninä. Säätiö julistaa haettavaksi apurahoja.


S. ja A. Bovalliuksen säätiö sr on pieksämäkeläinen, vuonna 1905 perustettu säätiö, joka toteuttaa tarkoitustaan mm. tarjoamalla ammatillista erityisopetusta ja tuottamalla sitä tukevia palveluita osittain omistamassaan Ammattiopisto Spesia Oy:ssä. Säätiö huolehtii myös metsä- ja kiinteistöomaisuudestaan turvaten siten säätiön toiminnan. Lisäksi säätiö jakaa apurahoja tarkoitustaan toteuttaviin kohteisiin.

 

Lue lisää apurahahausta

 

 

 

Bovalliuksen luonnonsuojelualue perustettu Pieksämäelle 27.9.2022

 

Etelä-Savon ELY-keskus ja S. ja A. Bovalliuksen säätiö ovat sopineet Tahinsuon suojelusta. Tahinsuo on pääosin luonnontilainen, laaja keidassuo. Pieksämäen kaupungin taajaman läheisyydessä sijaitseva suoalue suojellaan osana Helmi-elinympäristöohjelmaa. Uusi luonnonsuojelualue on pinta-alaltaan noin 161 hehtaaria.

 

Lue lisää luonnonsuojelualueesta

Säätiön hallituksen puheenjohtajalle Metsäneuvoston tunnustuspalkinto

Antti Heikkilä Pro Metsä

23.6.2022

 

Etelä-Savon Metsäneuvosto myönsi Pro Metsä -tunnustuspalkinnon Bovallius-säätiön hallituksen puheenjohtaja Antti Heikkilälle tunnustuksena ansiokkaasta työstä alueellisten metsäohjelmien tavoitteiden saavuttamiseksi. Heikkilä on tehnyt pitkän ja ansiokkaan uran Metsäkeskuksella toimien eläköityessään keväällä 2022 aluejohtajana.

 

Antti Heikkilä on toiminut Bovallius-säätiön hallituksessa metsäasiantuntijana vuodesta 1996 ja säätiön hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2018. Heikkilällä on myös lukuisia muita luottamustehtäviä Bovallius-konsernissa.

 

Bovallius-konserni onnittelee meidän Anttia!

 

Säätiön 10 000 euron lahjoitus Ukrainan vammaisille

lahjoitus Ukrainaan

12.5.2022

 

Bovallius-säätiön hallitus päätti kokouksessaan 10.5.2022 tehdä 10 000 euron lahjoituksen Abilis-säätiölle kohdennettavaksi vammaisille Ukrainassa.

 

Abilis-säätiö on vammaisten ihmisten perustama kansalaisjärjestö, joka toimii kehitysmaiden haastavissa olosuhteissa. Säätiö rahoittaa vammaisten ihmisten suunnittelemia ja toteuttamia projekteja, joiden kautta edistetään erityisesti vammaisten naisten ja tyttöjen asemaa, ihmisoikeuksia, osallistumista ja itsenäistä elämää.

 

Ukrainassa on rekisteröitynä ainakin 2,7 miljoonaa vammaista, jotka sotatilanteessa ovat erityisen uhan alla. Abilis-säätiö kerää rahaa ja kanavoi sitä luotettaville vammaisjärjestöille, jotka tuntevat Ukrainan vammaiset ja heidän tarpeensa. Paikalliset vammaisjärjestöt, jotka Abilis tuntee usean vuoden ajalta, ovat tärkeässä roolissa. He auttavat hankkimaan kaikkea tarvittavaa, kuten ruokaa, vettä, lääkkeitä, vaatteita ja vievät vammaisia ihmisiä turvaan Ukrainan länsiosiin tai ulkomaille. Myös henkistä tukea tarvitaan, koska kuukausia jatkunut epävarmuus koettelee jo ukrainalaisten voimavaroja.

 

Myös Bovallius-säätiö haluaa olla tukemassa Ukrainan vammaisten selviytymistä sodassa ja jälleenrakennusvaiheessa.