Historia

S. ja A. Bovalliuksen säätiö sr on perustettu Pieksämäellä vuonna 1905, aluksi lahjoitusrahaston nimellä. Säätiö hoitaa omaisuutta, jonka Sofia ja Angelique Bovallius jättivät testamentilla vuonna 1894. Säätiön tehtävänä on tukea kuulovammaisten ja kommunikaatioesteisten koulutusta, työllistymistä ja yhteiskunnallista asemaa.

Ahkerat ja säästeliäät siskokset

Siskokset Sofia ja Angelique Bovallius elivät Pieksämäellä 1800-luvulla. He olivat äidin puolelta Tigerstedin aatelissukua. Siskokset perivät vanhemmiltaan Nikka­rilan tilan, joka oli tuolloin suurissa taloudellisissa vaikeuksissa. Ylellisen säätyläiselämän sijaan Sofia ja Angelique elivät säästeliäästi, olivat ahkeria ja hoitivat tilaa hyvin. Nikkari­lan tilasta kehittyi mallikelpoinen ja varakas. Tilaan kuului myös paljon metsää, jonka arvo nousi huimasti 1860-luvulla alkaneen sahateollisuuden läpimurron myötä.

 

Sofia ja Angelique Bovallius kiinnostuivat kuurojen opetuksesta, ja halusivat auttaa heitä saamaan koulutusta ja työtä. Angelique kävi tutustumassa opetukseen Kuopiossa ja jopa Tukholmassa asti, ja Nikkarilassa tarjottiin ensimmäisen kerran opetusta kuuroille jo vuonna 1871. Sisarukset kuitenkin huomasivat, ettei koulu voi aloittaa toimintaansa heidän eläessään, sillä heidän rahavaransa eivät vielä riittäneet. Niinpä he omistivat loppuelämänsä rahan keräämiselle haavettaan varten.

Itsenäisyys oli uraauurtava tavoite

Ensimmäisen koulukokeilun aikaan 1871 Nikkarilaan muutti ja jäi asumaan kuuromykkä Maria Sutinen, jota kyläläiset kutsuivat Mykkä-Maijaksi. Hänen välityksellään kuurous tuli Sofialle ja Angeliquelle tutuksi jokapäiväisen kokemuksen kautta, mikä vahvisti heidän uskoaan asiaansa. He eivät halunneet perustaa vain koulua tai huoltokotia, vaan kodinomaisen oppimisen ja työnteon tyyssijan, jossa kuurot naiset saisivat jatko-opetusta ja oppisivat ansaitsemaan elantonsa omalla työllään, eivätkä olisi enää riippuvaisia toisten holhouksesta. Siskosten ajatukset vammaisen ihmisen itsenäisyydestä olivat ennakkoluulottomia ja uraauurtavia.

Vuonna 1894 laaditussa testamentissaan määrätään, että Nikkarilaan tulee rakentaa koulukoti kuuromykkätytöille. Kun rakennukset olisivat valmiit, jätettäisiin koulu kouluylihallituksen hallintaan. Lisäksi sisarusten rahoista muodostettiin S. ja A. Bovalliuksen lahjoitusrahasto, jolla koulua ylläpidettiin. Sofia ja Angelique olivat suunnitelleet opetusta huolella, ja antoivat testamentissaan ohjeita sen järjestämiseen ja tilan hoitamiseen. Testamentti tuli lainvoimaiseksi vuonna 1901, Angeliquen kuoltua. Testamentti ohjaa säätiön toimintaa vielä tänäkin päivänä.

Säännöt ja arvot

Koulutustoiminta kehittyy ja laajenee

Kuuroille tytöille suunnattu koulutus alkoi Nikkarilassa vuonna 1905. Vuosien saatossa oppilaitoksella on ollut monta eri nimeä. Sadassa vuodessa sekä koulutus että maailma ovat muuttuneet paljon, mutta tavoitteena on aina ollut opiskella käy­tännönläheisesti tietoja ja taitoja, joita opiskelija tarvitsee työssä ja itsenäisessä elämässä.

 

Vuonna 2002 oppilaitoksen nimeksi tuli Bovallius-ammattiopisto. Toiminta laajeni vuonna 2009 Keski- ja Lounais-Suomeen, kun Turun Aura-instituutti ja Laukaassa sijainnut Kuhankosken erityisammattikoulu yhdistyivät Bovallius-ammattiopistoon.

Vuoden 2018 alussa toimintansa aloitti Ammattiopisto Spesia, kun Bovallius-ammattiopisto ja Invalidiliiton ylläpitämä Validia Ammattiopisto yhdistyivät. Ammattiopisto Spesia on Suomen toiseksi suurin ammatillinen erityisoppilaitos, jolla on opiskelijoita kuuden maakunnan alueella yhteensä noin 1400.

 

Ajan kuluessa S. ja A. Bovalliuksen säätiön toiminta on laajentunut myös koulutustoiminnan ulko­puolella. Ammatillisen erityisopetuksen lisäksi säätiön toimintaan kuuluvat monialainen yhteiskunnallinen yritys Bovallius-Palvelut Oy ja kiinteistöosakeyhtiö Pieksänsara, joka ylläpitää Ammattiopisto Spesian opiskelija-asuntoja Jyväskylässä ja Pieksämäellä. Bovallius-konserniin kuuluu myös Pieksämäen seudulla toimiva Pieksämäen Seudun Talohuolto Oy. Säätiö myös jakaa vuosittain tarkoitustaan toteuttavaan toimintaan apurahoja, joiden hakuaika on syksyisin.

Apurahat ja avustukset

Bovalliusten perintö -kirja

S. ja A. Bovalliuksen säätiön historiasta voit lukea lisää Esa Ruuskasen toimittamasta kirjasta ”Bovalliusten perintö. S. ja A. Bovalliuksen säätiö 1905–2005”. Kirjan historiaosuuteen on koottu Huugo Nybergin vuonna 1919 toimittamia tekstejä. Kirjaa voi tiedustella osoitteesta bovallius@bovallius.fi.