Apurahaa ja avustusta –Pieksämäeltä käsin koko Suomessa

 

Vuoden 2022 myönnetyt apurahat

(23.12.2022)
 

S. ja A. Bovalliuksen säätiö sr jakaa vuonna 2022 yhteensä 100 000 euron edestä apurahoja 24 hakijalle. Syksyllä järjestetty apurahahaku oli neljäs tässä muodossa järjestetty hakukierros. Tieto apurahoja jakavasta Bovallius-säätiöstä on kiirinyt ja hakemuksia tulikin tänä vuonna ennätysmäärä, yhteensä 49 kappaletta. Hakemusten määrä ylitti moninkertaisesti sen, kuinka paljon apurahoja on vuosittain mahdollista jakaa.

 

Erilaisia hankkeita ja tutkimusta, jolla tuetaan kuulovammaisten ja kommunikaatioesteisteisten asemaa
 

Hakemukset olivat kiitettävän monipuolisia, iloitsee säätiön toimitusjohtaja Mia Sarpolahti. Nyt mukana oli esimerkiksi aktiivista elämäntapaa tukeviin, kulttuuriin ja liikuntaan sekä kohderyhmän leiritoimintaan liittyviä hakemuksia. Säätiön kohderyhmän osallisuuden ja yhteiskunnallisen aseman parantamista tukevien hankkeiden tuotokset tulevat olemaan laajasti saavutettavissa ja siten hyödynnettävissä kohderyhmän ulkopuolellakin. Hallitus kiinnitti erityisesti huomiota hankkeiden vaikuttavuuteen apurahoista päättäessään.

 

Tänäkin vuonna moni hakijoista on itse säätiön kohderyhmään kuuluva eli esimerkiksi viittomakielinen tai kuulovammainen. Toivomme säätiössä, että apurahan saaminen luo uskoa tulevaan erityisesti nyt pitkittyneen koronapandemian ja Ukrainassa käytävän sodan kielteisten heijastusvaikutusten takia kovin ennakoimattomiksi ja epävarmoiksi muuttuneina aikoina, toteaa Sarpolahti.

 

Bovallius-säätiön toimitusjohtaja Mia Sarpolahti

 

 

Toivelistalla ammatillisen koulutuksen kohteet

 

Vaikka tänä vuonna saatiin jo monipuolisesti hakemuksia, yksi toivomus toimitusjohtaja Mia Sarpolahdella edelleen on syksyn 2023 apurahakierrokselle.

– Säätiö kaipaa hankkeita, jotka liittyvät tiiviimmin ammatillisen erityisopetuksen pedagogiikkaan tai erityisryhmien työllistymiseen. Toivottavasti ensi vuonna nähtäisiin siis myös kohderyhmän kouluttautumista ja työllistymistä edistäviä hakemuksia.

 

Säätiöiden jakaman tuen tarve korostuu taloudellisesti tiukkoina aikoina

 

Yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti tiukkoina aikoina ns. kolmannen sektorin toimijat korvaavat julkista rahoitusta yhä enenevässä määrin. Säätiöiden jakamat apurahat mahdollistavat sellaisten hankkeiden tukemisen, joihin julkisen rahoituksen saaminen ei ole mahdollista taloudellisesti tiukkenevina aikoina.

 

Bovallius-säätiön merkittävä tulonlähde on säätiön omistamista metsistä saatavat puunmyyntitulot. Näillä tuloilla mahdollistetaan apurahojen jakaminen. Säätiön mittavaa metsäomaisuutta hoidetaan pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti turvaten siten metsä- ja luontoarvojen säilyminen ja apurahojen jakamismahdollisuus myös tulevaisuudessa. Metsäomaisuuden tuottojen turvin säätiö voi toteuttaa tarkoitustaan kuulovammaisten ja kommunikaatioesteisten yhteiskunnallisen aseman parantajana juuri siten kuin säätiön taustalla olevassa testamentissa on edellytetty, painottaa Sarpolahti.

 

Vuonna 2022 myönnettyjen apurahojen käyttö jakaantuu useammalle vuodelle. Myös useille aiemmin myönnetyille apurahoille on annettu koronapandemian pitkittymisen takia jatkoaikaa.

 

 

 

S. ja A. Bovalliuksen säätiö sr:n hallitus on 15.12.2022 myöntänyt apurahat seuraaville hakijoille:

 • Ammattiopisto Spesia: Spesia-rock, 6 000 €

 • Finlandssvenska teckenspråkiga r.f.: Finlandssvenskt teckenspråk korpusworkshop och dokumentera persontecken, 3 500 €

 • Kuuloliitto ry: Kuulovammaisten lasten leirit yhteistyössä KLVL:n kanssa, 11 000 €

 • Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry: Kuulovammaisten lasten leirit yhteistyössä Kuuloliiton kanssa, 11 000 €

 • Kynnys Ry: Disability Day Art & Action -festivaali 2023 - 2024, 6 000 €

 • LapCI ry: Kielikylpymatka Englantiin sisäkorvaistutetta käyttäville nuorille kesällä 2023, 7 000 €

 • Osuuskunta Ursa Minor: Taidetta viittoen verkossa -hanke, 9 000 €

 • Pieksämäen Kuulo ry: Kuulolähipalvelutoiminnan kehittäminen sekä kuulovammaisten osallisuuden ja tasa-arvon parantaminen, 4 000 €

 • Suomen Kuurojen Urheiluliitto: Nuorten urheilutoiminnan tukeminen, 17 000 €

 • Suomen Kuurosokeat ry: Kuurosokeiden vertaistuellinen harrastustoiminta, 6 000 €

 • TammerSign ry: Amazing Race -tapahtuma viittomakielisille, 3 000 €

 • Green Quentin: Klassikkosadut Visual Vernacularilla, 2 000 €

 • Hanhikoski Cecilia: Välinehankinnat Deaflympics-kisoihin 2024, 1 000 €

 • Hanhikoski Jarl: Frontrunners-opinnot, 1 000 €

 • Häkkinen Jari: Deaflympics 2024 -projekti, 1 000 €

 • Nurminen Janita: Voimaannuttava kuvauskokemus kuuroille naisille, 2 000 €

 • Pietarinen Heta: Väitöskirja Kerrontataitojen kehitys suomalaista viittomakieltä omaksuvilla 4–11-vuotiailla lapsilla, 3 000 €

 • Pöntinen Anne: Pro Gradu -työ. Miten KESY-kortit toimivat osana vaativan tuen opetusta ja arviointia ja miten ne tukevat oppilaan osallisuutta, 500 €

 • Reinikainen Taru: Pro Gradu -työ. Kohtuulliset mukautukset työoikeudellisesta näkökulmasta, 500 €

 • Rytkönen Jenni: Kuurojen kansainvälisen maajoukkueurheilun kehittäminen, 1 000 €

 • Seilola Juho: Taiteen tuottaminen, materiaalihankinnat ja näyttely, 1 000 €

 • Tanner Santeri: Deaflympics 2025 -projekti, 1 000 €

 • Tupi Klaus: Deaflympics 2025 -projekti, 1 000 €

 • Varjola Pia: Deaflympics 2024 -projekti, 1 000 €

Pieksämäen TELMA-opiskelijat ruskaretkellä Lapissa 12. - 16.9.2022

 

Pieksämäen työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan (TELMA) koulutuksen opiskelijat  saivat Bovallius-säätiön apurahalla upean mahdollisuuden toteuttaa kauan haaveillut ruskaopinnot Lapissa.

 

 

Ruskaopinnot antoivat tilaisuuden oppia uusia taitoja ja tutustua taianomaiseen Lapin luontoon sekä mahdollisuuden luontoympäristössä toimimiseen. Ruskaopintojen aikana harjoittelimme liikkumisen, terveellisten elämäntapojen ja arjentaitojen osaamista sekä vahvistimme itsestä huolehtimisen taitoja aivan uusissa oppimisympäristöissä.

 

Matkat taittuivat oppilaitoksen autoilla mutkattomasti ja tunnelma tien päällä oli rennon viihtyisää. Matkan varrella saimme nähdä luonnon muuttuvan yhä karummaksi liikkuessamme kohti pohjoista ja kohtasimmekin heti eteläisen poronhoitoalueen alettua ensimmäiset porot. Nämä Lapin matkailun johtotähdet aiheuttivat opiskelijoissa suurta hämmästystä, koska monelle kohtaaminen oli ensimmäinen. Yövyimme ruskaopintojen ajan kelohonkamökissä Tievatuvalla (www.tievatupa.fi).

 

Päivävaellukset UKK-kansallispuistossa (www.luontoon.fi/urhokekkosenkansallispuisto) koostuivat erimittaisista ja eritasoisista vaellusreiteistä, joista pisin oli 16 km. Vaelluksilla opiskelijat osoittivat hallitsevansa jokamiehen oikeudet, luonnon arvostamisen sekä erä- ja ensiaputaidot. Opiskelijoiden trangialla valmistamat lounaat nautittiin luonnon rauhassa ja vaihdellen kuulumisia luontokokemuksista.

 

Viikon aikana lisäsimme luontotietouttamme ja kokemuksiamme upeassa saamelais- ja luontokeskus Siidassa (www.siida.fi). Opastetulla kierroksella saimme kuulla Lapin luonnosta, sen eläimistä sekä saamelaiskulttuurista. Joiku-Kotsamon (www.joikukotsamo.fi) porotilavierailulla tutustuimme aitoon saamelaiseen perheyritykseen ja porotalouteen sekä pääsimme ruokkimaan eläkkeellä olevia reki- ja ajoporoja. Lisäksi vierailimme Tankavaaran kultamuseossa (www.kultamuseo.fi/). Tankavaara on kullankaivajien perustama kylä, jossa esitellään paikallista sekä kansainvälistä kultahistoriaa. Opiskelijoille mahdollistettiin kultakuumeen kokeminen itse huuhtomalla vaskoolilla kultaa. Kotiin viemisiksi vaskooliin tarttui pieniä kultahippuja; kimpaleet jäivät seuraavaan kertaan!

 

Ruskaopinnot olivat kaikille antoisa sekä oppimisrikas kokemus erilaisine ja uusine ympäristöineen. Oppimisympäristön vaihto innosti ja motivoi oppimiseen sekä kokeilemaan turvallisesti itsenäistymistä ja omia rajoja. Viikon aikana opinnot tiivistivät luokkailmapiiriä, toisista huolehtimista sekä me-henkeä. Viikon jälkeen ilmaan jäivät leijumaan opiskelijoiden sanat: ”Milloin lähdetään uudestaan!?”

 

 

 

Teksti ja kuvat: Ammattiopisto Spesian opettaja Mira Tartola ja ohjaaja Birgitta Taam

S. ja A. Bovalliuksen säätiö sr:n apurahat haettavana

 

Vuoden 2022 apurahahaku on 23.9.–18.10.

 

Yleiset hakuehdot

 • Apurahoja myönnetään yksityishenkilöille, työryhmille ja yleishyödyllisille yhteisöille.
 • Apurahoja voidaan myöntää kuluihin, jotka syntyvät apurahan myöntämisen jälkeen.

 

Apurahat yleishyödyllisille yhteisöille/organisaatioille

 

Yleishyödyllisille yhteisöille/organisaatioille haussa olevat apurahat on tarkoitettu:

 1. kohderyhmän toisen asteen opintoihin pääsemistä edistävien pedagogisten ratkaisujen kehittämiseen
 2. ammatillisen erityisopetuksen, työelämän ja vapaa-ajan ohjauksen yhteistyön kehittämiseen
 3. kohderyhmälle suunnatun materiaalin, palvelun tai tapahtuman tuottamiseen
 4. kohderyhmän harrastus- ja vapaa-ajantoiminnan kehittämiseen ja toteuttamiseen tai
 5. kohderyhmän osallisuutta tai kansainvälisyyttä lisääviin hankkeisiin.

Apuraha on kaksivuotinen (2023–2024). Apurahan käytöstä raportoidaan erillisen ohjeistuksen mukaisesti.

 

Yhteisöille/organisaatioille myönnettävät apurahat ovat 5 000–25 000 euron suuruisia.

 

 

Apurahat yksityishenkilöille ja työryhmille

 

Yksityishenkilöille ja työryhmille haussa olevat apurahat on tarkoitettu:

 1. kohderyhmän toisen asteen opintoihin pääsemistä edistävien pedagogisten ratkaisujen kehittämiseen
 2. ammatillisen erityisopetuksen, työelämän ja vapaa-ajan ohjauksen yhteistyön kehittämiseen
 3. säätiön tarkoitusta toteuttavan gradu-/väitöskirjatasoisen tutkimustyön mahdollistamiseen
 4. kohderyhmälle suunnatun materiaalin, palvelun tai tapahtuman tuottamiseen
 5. Ammattiopisto Spesian opiskelijoiden / kohderyhmän urheilu- ja harrastustoiminnan kertaluonteiseen mahdollistamiseen tai
 6. ammatillisten erityisopiskelijoiden, opettajien ja muiden asiantuntijoiden kansainvälisyyden lisäämiseen.

Apuraha on yksivuotinen (2023). Apurahan käytöstä raportoidaan erillisen ohjeistuksen mukaisesti.

 

Työryhmille myönnettävät apurahat ovat 1 000–10 000 euron suuruisia ja

yksityishenkilöille myönnettävät apurahat ovat 500–8 000 euron suuruisia.

 

 

Hakuohjeet

 • Apurahaa haetaan verkkopalvelussa. Linkki hakulomakkeeseen: bovallius.apurahat.net
 • Hakuaika päättyy 18.10. klo 16.00.
 • Yksivuotisesta apurahasta maksetaan puolet myöntämisen ja puolet loppuraportin hyväksymisen jälkeen. Kaksivuotisesta apurahasta maksetaan 1/3 myöntämisen, 1/3 väliraportin hyväksymisen ja 1/3 loppuraportin hyväksymisen jälkeen.

Apurahojen saajista päättää säätiön hallitus. Hallitus käyttää tarvittaessa asiantuntijoita hakemusten arviointiin.

 

Apurahan saajat julkistetaan säätiön www-sivuilla ja niistä ilmoitetaan apurahansaajille hakujärjestelmän kautta. Saajat ilmoitetaan myös verottajalle ja Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle (MELA) siten kuin lainsäädäntö edellyttää.

 

Lisätietoja apurahahausta sivulla bovallius.apurahat.net. Apurahaa koskevat kysymykset tulee toimittaa hakujärjestelmässä tai sähköpostilla osoitteeseen bovallius@bovallius.fi

 

 

 

Vuoden 2021 myönnetyt apurahat

(22.12.2021)
 

S. ja A. Bovalliuksen säätiö sr jakoi vuonna 2021 yhteensä yli 90 000 euron edestä apurahoja 17 hakijalle. Syksyllä järjestetty apurahahaku oli kolmas tässä muodossa järjestetty hakukierros.

 

Parin viimeisen vuoden aikana Bovallius-säätiön apurahatoimintaa on organisoitu uudelleen ja siten kehitetty säätiön kohderyhmän eli kuulovammaisten ja kommunikaatioesteisten tukemista. Säätiön toimintahan käynnistyi Pieksämäellä 1800-luvulla kuuromykkien tyttöjen auttamisesta, toteaa säätiön toimitusjohtaja Mia Sarpolahti.

 

Monipuolisesti erilaisia hakemuksia
 

Apurahahakuun saatiin 27 hakemusta, joista kymmenen (10) oli yhteisöhakemuksia ja 17 yksityishenkilöiden tekemiä. Hakemuksia saatiin ilahduttavasti eri puolilta Suomea ja niiden määrä tuplaantui edellisvuodesta.

 

Tänä vuonna moni hakijoista oli itse säätiön kohderyhmään kuuluva eli esimerkiksi viittomakielinen tai kuulovammainen. Toivomme säätiössä, että apurahan saaminen luo uskoa tulevaan nyt koronapandemian takia pitkittyneinä poikkeuksellisina aikoina.

 

Hakemukset olivat myös kiitettävän monipuolisia, iloitsee Sarpolahti. Aiempina vuosina hakemukset ovat painottuneet gradu- ja matka-avustuksiin. Nyt mukana oli myös esimerkiksi aktiivista elämäntapaa tukeviin, maahanmuuttajien kotoutumiseen, ikääntyvien kuulovammaisten asemaan ja materiaalituotantoon liittyviä hakemuksia. Kuulovammaisten ja kommunikaatioesteisten osallisuuden ja yhteiskunnallisen aseman parantamista tukevien hankkeiden tuotokset tulevat olemaan laajasti saavutettavissa ja siten hyödynnettävissä kohderyhmän ulkopuolellakin.

 

Toivelistalla ammatillisen koulutuksen kohteet
 

Vaikka tänä vuonna saatiin jo monipuolisesti hakemuksia, yksi toivomus toimitusjohtaja Mia Sarpolahdella edelleen on syksyn 2022 apurahakierrokselle.

 

– Säätiö kaipaa hankkeita, jotka liittyvät tiiviimmin ammatillisen erityisopetuksen pedagogiikkaan tai erityisryhmien työllistymiseen. Toivottavasti ensi vuonna nähtäisiin siis myös kohderyhmän kouluttautumista ja työllistymistä edistäviä hankkeita.

 

Vuonna 2021 myönnettyjen apurahojen käyttö jakaantuu useammalle vuodelle. Myös aiemmin myönnetyille apurahoille on annettu koronapandemian pitkittymisen takia jatkoaikaa.

 

S. ja A. Bovalliuksen säätiö sr:n hallitus on 20.12.2021 myöntänyt apurahat seuraaville hakijoille:

 • C. O. Malm-keskus ry, 25 000 €, Tukea kotoutumiseen selkoviittomisella -materiaali

 • Jyvässeudun Kuulo ry, 5 000 €, Kuuloliiton valtakunnalliset kesäpäivät

 • Teatteri Totti ry, 2 000 €, kannatusmaksu

 • Suomen Kuurojen Urheiluliitto, 25 000 €, Suurleiri kuulovammaisille nuorille

 • Ammattiopisto Spesian Pieksämäen Telma A -ryhmä, 7 500 €, Vaellusmatka UKK:n kansallispuistoon

 • Kuurojen kansanopisto, 3 600 €, Selkoviitottua turvallista arkea -materiaali

 • Miina Heliävirta, 4 000 €, Seksuaaliterapia-täydennyskoulutus

 • Päivi Korhonen, 1 500 €, Kristillinen ratkaisukeskeinen sielunhoitoterapia -koulutus

 • Zhuzhuna Gviniashvili, 5 000 €, Väitöskirjatutkimus: Lukemisen sosiaalinen puoli

 • Sirpa Kallio, 860 €, Ratkaisukeskeinen lyhytterapia -koulutus

 • Anniina Lavikainen, 3 000 €, Väitöskirjatutkimus: Ikääntyneiden kuulovammaisten yhteiskunnallinen asema

 • Salla Fagerström, 2 000 €, Tietokirja seikkailija Martin Hellörestä

 • Outi Ahonen, 250 €, Kuurojen kansainvälinen historia -kongressimatka

 • Kukka Eronen, 250 €, Kuurojen kansainvälinen historia -kongressimatka

 • Maiju Koivisto, 250 €, Kuurojen kansainvälinen historia -kongressimatka

 • Cecilia Hanhikoski, 3 500 €, Deaflympics 2023 -projektin urheiluvälinehankinnat

 • Olga Green, 6 200 €, Tieteitä popularisoiva komediasarja.