Säätiön toiminta ja tilinpäätökset

Säätiön tarkoituksena on tukea kuulovammaisia ja kommunikaatioesteisiä henkilöitä. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan myös kokonaan tai osittain omistamien yritysten kautta.

Ammattiopisto Spesia Oy

Säätiö omistaa yhdessä Invalidiliiton kanssa Ammattiopisto Spesia Oy:n, joka ylläpitää vuonna 2018 toimintansa aloittanutta Ammattiopisto Spesiaa. Ammattiopisto Spesiassa yhdistyivät vuodesta 1905 koulutusta järjestänyt Bovallius-ammattiopisto ja vuodesta 1947 koulutusta järjestänyt Validia Ammattiopisto.


Spesia on yli 1 400 opiskelijallaan Suomen toiseksi suurin ammatillinen erityisoppilaitos. Se järjestää sekä tutkintokoulutusta että valmentavaa koulutusta erilaista vaativaa tukea tarvitseville opiskelijoilleen. Spesia toimii kuuden maakunnan alueella. Sen päätoimipaikat ovat Jyväskylä, Järvenpää, Pieksämäki ja Turku. Opiskelu Spesiassa on tuettua, käytännönläheistä ja se tapahtuu pienryhmissä ja monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä. Ammattiopisto Spesia Oy:n palveluksessa on noin 770 työntekijää.

 

Ammattiopisto Spesia tarjoaa opiskelijoilleen asumismahdollisuuksia Jyväskylässä, Järvenpäässä, Pieksämäellä ja Turussa. Asumispalvelut on tarkoitettu erityisesti niille opiskelijoille, jotka tulevat pitkien tai vaikeiden kulkuyhteyksien päästä.

Tutustu tarkemmin

Maa-ja metsäomaisuus sekä toimitilat

Säätiö hoitaa ja ylläpitää laajaa kiinteistö- ja metsäomaisuuttaan. Bovallius ylläpitää Ammattiopisto Spesian käytössä olevia toimitiloja Jyväskylässä, Pieksämäellä ja Turussa. Vuokraamme myös maata mökki-, asuin- ja teollisuustonteiksi ja hoidamme metsiä kestävällä tavalla.

Lue lisää

Apurahojen, avustusten ja stipendien myöntäminen

Säätiö myöntää vuosittain apurahoja, avustuksia ja stipendejä tavoitteidensa mukaiseen toimintaan. Apurahoja voivat hakea sekä yksityishenkilöt että yleishyödylliset yhteisöt. Stipendit on suunnattu Ammattiopisto Spesian opiskelijoille.

Tutustu tarkemmin

Kuntouttava työtoiminta

Säätiö järjestää sosiaalihuoltolain mukaista kuntouttavaa työtoimintaa Pieksämäen kaupungin sosiaalitoimen asiakkaille yhteistyössä Bovallius-Palveluiden kanssa.

Lahjoitusten ja testamenttien vastaanottaminen

Säätiö ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Näin saadut varat ohjataan säätiön tarkoituksen mukaiseen toimintaan.

Tutustu tarkemmin

S. ja A. Bovalliuksen säätiö sr:n tilinpäätökset

S. ja A. Bovalliuksen säätiö sr harjoittaa tuki- ja avustustoimintaa, jonka kohteena ovat kuulovammaiset ja kommunikaatioesteiset henkilöt. Säätiön kotipaikka on Pieksämäki, mutta toimintaa on koko Suomen alueella. Täältä löydät viimeisimpien vuosien tilinpäätökset ja toimintakertomukset.

 

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Säätiön tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittava neljän kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä ja ne on ilmoitettava rekisteröitäväksi kuuden kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä.

 

Säätiön tulee toimittaa vuosittain tilinpäätös ja toimintakertomus sekä talousarvio Opetushallitukselle niiden hyväksymisen jälkeen. Lisäksi säätiön tulee informoida Opetushallitusta toiminnan kannalta merkittävistä suunnitelmista ja päätöksistä. Opetushallituksella on oikeus saada kaikki säätiötä koskevat päätökset, pöytäkirjat ja muut asiakirjat.

 

Tilinpäätökset:

 

2022

 

2021

 

2020

 

2019