Juttuarkisto

Ammattiopisto Spesian opiskelijat Lapissa Bovallius-säätiön tuella

Pieksämäen työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen (TELMA) opiskelijat saivat Bovallius-säätiön apurahalla upean mahdollisuuden toteuttaa kauan haaveillut ruskaopinnot Saariselällä.

Lue lisää Lapin reissusta

Vuoden 2022 apurahahaku on 23.9.–18.10.

 

S. ja A. Bovalliuksen säätiön sr tukee kuulovammaisia ja kommunikaatioesteisiä henkilöitä itsenäisinä ja yhdenvertaisina yhteiskunnan jäseninä. Säätiö julistaa haettavaksi apurahoja.


S. ja A. Bovalliuksen säätiö sr on pieksämäkeläinen, vuonna 1905 perustettu säätiö, joka toteuttaa tarkoitustaan mm. tarjoamalla ammatillista erityisopetusta ja tuottamalla sitä tukevia palveluita osittain omistamassaan Ammattiopisto Spesia Oy:ssä. Säätiö huolehtii myös metsä- ja kiinteistöomaisuudestaan turvaten siten säätiön toiminnan. Lisäksi säätiö jakaa apurahoja tarkoitustaan toteuttaviin kohteisiin.

 

Lue lisää apurahahausta

 

 

 

Bovalliuksen luonnonsuojelualue perustettu Pieksämäelle 27.9.2022

 

Etelä-Savon ELY-keskus ja S. ja A. Bovalliuksen säätiö ovat sopineet Tahinsuon suojelusta. Tahinsuo on pääosin luonnontilainen, laaja keidassuo. Pieksämäen kaupungin taajaman läheisyydessä sijaitseva suoalue suojellaan osana Helmi-elinympäristöohjelmaa. Uusi luonnonsuojelualue on pinta-alaltaan noin 161 hehtaaria.

 

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, S. A. Bovalliuksen säätiö ja ympäristöministeriö

Etelä-Savon ELY-keskus ja S. ja A. Bovalliuksen säätiö ovat sopineet Tahinsuon suojelusta. Tahinsuo on pääosin luonnontilainen, laaja keidassuo. Pieksämäen kaupungin taajaman läheisyydessä sijaitseva suoalue suojellaan osana Helmi-elinympäristöohjelmaa. Uusi luonnonsuojelualue on pinta-alaltaan noin 161 hehtaaria.

 

”Olen äärimmäisen iloinen Tahinsuon suojelusta. Helmi-ohjelmassa aiomme suojella 20 000 hehtaaria soita vuoden 2023 loppuun mennessä. Tällä hallituskaudella olemme suojelleet ohjelman avulla jo liki 15 000 hehtaaria, ja työ jatkuu. Elinympäristöjen tuhoutuminen on luontokadon merkittävin ajuri, mutta määrätietoisella luonnonsuojelutyöllä voimme kääntää kehityksen suuntaa”, ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo sanoo.

 

”Bovallius-säätiölle luonnonsuojelualueen perustaminen on myönteinen lopputulos keväällä alkaneelle prosessille. Suojelualueen perustaminen on ollut säätiön tavoitteena jo vuosien ajan, siksi ELY-keskuksen yhteydenotto alkuvuodesta oli erittäin mieleinen. Säätiön arvoja tämä toteuttaa mitä parhaimmin. Luonnonsuojelualueen perustamista juhlistetaan keväällä 2023”, kertoo säätiön toimitusjohtaja Mia Sarpolahti.  

 

Tahinsuo on laaja keidassuo. Pienten Tahinlampien pohjois- ja länsipuolella suo on hyvin karu ja harvapuustoinen tai puuton. Suotyyppeinä alueella esiintyy muun muassa keidasrämettä, kuljunevaa ja lyhytkorsinevarämettä. Kukkarojärven puoleinen osa sekä Peiposjärventien eteläpuoli ovat samantyyppisiä, valtaosin karujen rämeiden ja nevarämeiden vallitsemia suoalueita. Eteläosalla esiintyy pienialaisesti myös rehevämpiä suotyyppejä, kuten saranevaa sekä sarakorpea. Keidassoille tyypillisesti kankaan laidoilla vallitsevat isovarpu- ja tupasvillaräme. Luonnonsuojelualueen rajaukseen sisältyy myös suon reunametsiä ja kangasmetsäsaarekkeita.

 

Tahinsuo kuuluu soidensuojelun täydennysehdotukseen, joka käsittää suoluonnon monimuotoisuudelle valtakunnallisesti merkittäviksi luokiteltuja suoelinympäristöjä. Alue kuuluu myös yleiskaavan ja maakuntakaavan suojelukohteisiin. Alueen virkistyskäyttö, kuten marjastus sienestys ja retkeily- hiihtoreittien käyttö ja hiihtäminen, on sallittua alueella jatkossakin.

 

Helmi-elinympäristöohjelma

 

Helmi-ohjelmassa tartutaan Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen. Helmi-ohjelman tavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa muun muassa suojelemalla ja ennallistamalla soita, kunnostamalla ja hoitamalla lintuvesiä, perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä pienvesi- ja rantaluontoa. Toiminta perustuu maanomistajien vapaaehtoisuuteen. Suojeltavista alueista saa korvauksen ja valtio tukee kunnostus- ja hoitotoimia.

 

www.ym.fi/-/lisaa-soidensuojelua-pieksamaelle-perustettiin-bovalliuksen-luonnonsuojelualue

 

Lisätietoja:

 

Tiina Hämäläinen
luonnonsuojeluasiantuntija
Etelä-Savon ELY-keskus
p. 0295 024 112
tiina.hamalainen@ely-keskus.fi

 

Mia Sarpolahti

toimitusjohtaja

S. ja A. Bovalliuksen säätiö sr

p. 040 635 3532

mia.sarpolahti@bovallius.fi

 

Säätiön hallituksen puheenjohtajalle Metsäneuvoston tunnustuspalkinto

Antti Heikkilä Pro Metsä

23.6.2022

 

Etelä-Savon Metsäneuvosto myönsi Pro Metsä -tunnustuspalkinnon Bovallius-säätiön hallituksen puheenjohtaja Antti Heikkilälle tunnustuksena ansiokkaasta työstä alueellisten metsäohjelmien tavoitteiden saavuttamiseksi. Heikkilä on tehnyt pitkän ja ansiokkaan uran Metsäkeskuksella toimien eläköityessään keväällä 2022 aluejohtajana.

 

Antti Heikkilä on toiminut Bovallius-säätiön hallituksessa metsäasiantuntijana vuodesta 1996 ja säätiön hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2018. Heikkilällä on myös lukuisia muita luottamustehtäviä Bovallius-konsernissa.

 

Bovallius-konserni onnittelee meidän Anttia!

 

 

Bovalliuksen kesätyöt monelle ensiaskel kohti työelämää

Kesätyöt 2022

Jo usean vuoden ajan S. ja A. Bovalliuksen säätiö sr on tarjonnut kesätyömahdollisuuksia Spesian opiskelijoille. Niin tänäkin vuonna. Tällä kertaa kesätyöpaikkoja oli tarjolla ennätyksellisen paljon; yhteensä 28 paikkaa! Bovallius-säätiö on toinen Ammattiopisto Spesian omistajaorganisaatioista, ja sen tarjoamat kesätyöt ovat opiskelijoille erinomaista harjoitusta niin työn hakemiseen kuin tekemiseen.

 

Lue lisää Spesian sivuilta: Tervetuloa töihin, työkaveri! – Bovalliuksen kesätyöt tekivät Spesian opiskelijoista työntekijöitä

 

Säätiön 10 000 euron lahjoitus Ukrainan vammaisille

lahjoitus Ukrainaan

12.5.2022

 

Bovallius-säätiön hallitus päätti kokouksessaan 10.5.2022 tehdä 10 000 euron lahjoituksen Abilis-säätiölle kohdennettavaksi vammaisille Ukrainassa.

 

Abilis-säätiö on vammaisten ihmisten perustama kansalaisjärjestö, joka toimii kehitysmaiden haastavissa olosuhteissa. Säätiö rahoittaa vammaisten ihmisten suunnittelemia ja toteuttamia projekteja, joiden kautta edistetään erityisesti vammaisten naisten ja tyttöjen asemaa, ihmisoikeuksia, osallistumista ja itsenäistä elämää.

 

Ukrainassa on rekisteröitynä ainakin 2,7 miljoonaa vammaista, jotka sotatilanteessa ovat erityisen uhan alla. Abilis-säätiö kerää rahaa ja kanavoi sitä luotettaville vammaisjärjestöille, jotka tuntevat Ukrainan vammaiset ja heidän tarpeensa. Paikalliset vammaisjärjestöt, jotka Abilis tuntee usean vuoden ajalta, ovat tärkeässä roolissa. He auttavat hankkimaan kaikkea tarvittavaa, kuten ruokaa, vettä, lääkkeitä, vaatteita ja vievät vammaisia ihmisiä turvaan Ukrainan länsiosiin tai ulkomaille. Myös henkistä tukea tarvitaan, koska kuukausia jatkunut epävarmuus koettelee jo ukrainalaisten voimavaroja.

 

Myös Bovallius-säätiö haluaa olla tukemassa Ukrainan vammaisten selviytymistä sodassa ja jälleenrakennusvaiheessa.